gototopgototop
ورود به سایتخانه احادیث احادیث از چهارده معصوم«علیهم السلام» امام موسی کاظم «عليه السلام» نصوص امامت حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام)

نصوص امامت حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام)

میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

مفضل بن عمر گويد: امام صادق عليه السلام از ابو الحسن موسى عليه السلام ياد كرد- و او در آن روز كودكى بود- و فرمود: اينست همان مولودى كه در خاندان ما، مولودى پر بركت ‏تر از او براى شيعيان ما به دنيا نيامده است، سپس به من فرمود : به اسماعيل جفا مكن (زيرا اگر چه او امام نيست، اما برادر بزرگتر امامست و يا مقصود اينست كه: مبادا او را به ادعاى امامت وادار كنى).  اصول کافی جلد 2 صفحه 84

معاذ بن كثير گويد : به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم : از خداوند آرزومندم همان طورى كه پدرت تو را به اين منزلت رساند، تو هم قبل از مردنت اين مقام را در يكى از اعقابت بگذارى، حضرت فرمود : خداوند اين موضوع را برآورده است عرض كردم : وى كيست ؟ قربانت گردم ، در اين هنگام اشاره به عبد صالح كردند كه در اين وقت كودك بود و در گوشه ‏اى خوابيده بود.  اعلام الوری بأعلام الهدی صفحه 403

 مفضل بن عمر گويد : در خدمت حضرت صادق عليه السّلام بوديم كه ابو ابراهيم ( امام کاظم (علیه السلام) ) در حالى كه كودك بود وارد شد، حضرت فرمود: او را به ياران مورد اعتمادت وصيت كن و امر او را براى آنان اظهار نما.   اعلام الوری بأعلام الهدی صفحه 404

 فيض بن مختار گويد : به حضرت صادق عليه السّلام عرض كردم : دستم را بگير و از آتش بيرونم كن، پس از تو كدام كس بر ما امام است؟، در اين هنگام ابو ابراهيم ( امام کاظم (علیه السلام) ) بر ما وارد شد ، فرمود: امام شما اين است اكنون به وى چنگ بزن. اعلام الوری بأعلام الهدی صفحه 404

  صفوان جمال گويد : منصور بن حازم خدمت حضرت صادق عليه السّلام عرض كرد: پدر و مادرم فدايت گردد، روز و شب ميگذرد و حوادث پشت و سر هم می ‏آيد، امام بعد از شما كيست؟ در اين هنگام حضرت دست به شانه راست موسى عليه السّلام گذاشتند و فرمودند: اين امام شما است، و حضرت در اين روز پنج سال بيشتر از عمرش نگذشته بود، و عبداللَّه بن جعفر هم در مجلس نشسته بود.      اعلام الوری بأعلام الهدی صفحه 404

عيسى بن عبد اللَّه گويد: به امام صادق عليه السلام عرضكردم: اگر پيش آمدى كند- كه خدا آن را به من ننمايد- (يعنى اگر خداى ناخواسته شما وفات كنيد) من به كه اقتدا كنم؟ حضرت اشاره به پسرش موسى  كرد. عرض كردم: اگر براى موسى پيش آمدى كند، به كه اقتدا كنم؟ فرمود: بفرزندش، عرض كردم: اگر براى فرزندش پيش آمدى كند و برادر بزرگتر و پسر كوچكترى از خود باقى گذارد، به كه اقتدا كنم؟ فرمود: بفرزندش، سپس فرمود: همچنين هميشه (پسر كوچك امام، بر برادر بزرگتر امام مقدم است) عرضكردم: اگر امام را نشناختم و جاى او را ندانستم چه كنم؟ فرمود: ميگوئى خدايا! من پيرو و دوستدار آن حجت زنده تو هستم كه از فرزندان امام گذشته است، همين ترا كافيست- ان شاء اللَّه-. اصول کافی جلد 2 صفحه 84

 فيض بن مختار در ضمن حديثى طولانى كه راجع به امر امامت ابو الحسن عليه السلام است به اينجا ميرسد كه: امام صادق عليه السلام به او فرمود: اينست همان صاحب اختيار تو كه در باره او پرسيدى، نزد او برو و به حقش اعتراف كن، من برخاستم و سر و دستش بوسه دادم و بدرگاه خداى عزوجل براى او دعا كردم.
امام صادق عليه السلام فرمود: آگاه باش كه خدا اظهار اين مطلب را به كسى پيش از تو به ما اجازه نفرموده است، عرضكردم: قربانت گردم، من به ديگرى اين خبر را باز گويم؟ فرمود: آرى، به اهل و اولادت، و در آنجا اهل و اولاد و رفقايم همراه من بودند و يونس بن ظبيان از جمله رفقايم بود، چون من به آنها اين خبر گفتم، ايشان خداى عزوجل را شكرگزارى كردند ولى يونس گفت: نه. به خدا، نميپذيرم تا از خود امام بشنوم- و عجله هم داشت- از نزد ما بيرون رفت و من هم پشت سرش رفتم، وقتى به در خانه حضرت صادق عليه السلام رسيدم، چون يونس پيش از من آنجا رسيده بود، شنيدم حضرت باو ميفرمايد: اى يونس! مطلب چنانست كه فيض بتو گفت، يونس گفت: شنيدم و اطاعت كردم، و امام صادق عليه السلام بمن فرمود: اى فيض! يونس را همراه خود داشته باش. (زيرا چندان اعتمادى باو نيست). اصول کافی جلد 2 صفحه 84

فيض بن مختار گويد : من نزد امام صادق عليه السلام بودم كه ابو الحسن موسى عليه السلام در آمد و او كودك بود، من او را در برگرفتم و بوسيدم، امام صادق عليه السلام فرمود: شما كشتى هستيد و اين ناخداى آنست (زيرا جهان با تمام وسائل مادى و افكار معنويش مانند اقيانوسى متلاطم است كه در هر لحظه فرزندان آدم را در كام نهنگان كفر و بدعت و حرص و شهوت فرو ميكشد، و تنها وسيله نجات در اين اقيانوس پر خطر، دين قويم و شريعت مستقيم اسلامست كه جمعيتى بنام شيعه بصورت كشتى درآمده و ناخداى آنها ائمه هدى عليهم السلامند).فيض گويد: سال آينده به حج رفتم و دو هزار دينار داشتم كه هزار دينار آن را براى امام صادق عليه السلام و هزار ديگر را براى ابو الحسن موسى عليه السلام فرستادم، چون خدمت امام صادق عليه السلام رسيدم، فرمود او را با من برابر داشتى؟ عرضكردم: من اين كار را بفرموده شما كردم، فرمود: به خدا من اين كار نكردم، بلكه خداى عزوجل نسبت باو انجام داده (و او را امام و ناخداى كشتى شما قرار داده است). اصول کافی جلد 2 صفحه 87

 سليمان بن خالد گويد: روزى امام صادق عليه السلام ابا الحسن عليه السلام را نزد خود خواند و ما هم نزد آن حضرت بوديم، بما فرمود: ملازم اين آقا باشيد كه او بخدا پس از من صاحب شماست.   اصول کافی جلد 2 صفحه 86

صفوان جمال گويد: از امام صادق عليه السلام در باره صاحب امر امامت پرسيدم، فرمود:
صاحب اين امر بازى و بيهوده ‏گرى نكند، آنگاه ابو الحسن موسى كه كودك بود و بزغاله‏ اى مكى همراه داشت و به او ميگفت « «پروردگارت را سجده كن» آمد، امام صادق عليه السلام او را در آغوش كشيد و فرمود:
پدر و مادرم فداى كسى كه بازى و بيهوده‏ گرى نكند (پس امام عليه السلام اگر چه كودك باشد، از بزغاله‏ اى هم كه وسيله بازى كودكان است، استفاده ذكر خدا و ياد ربوبيت او و خضوع در پيشگاه مقدسش ميكند).    اصول کافی جلد 2 صفحه 87

طاهر گويد : حضرت صادق عليه السّلام روزى فرزندش عبد اللَّه را مورد عتاب و سرزنش قرار داد و فرمود: چرا مانند برادرت نيستى؟ به خداوند قسم من در صورت او روشنائى می ‏بينم، عبد اللَّه گفت: چرا مگر من و او از يك پدر نيستيم حضرت فرمود: او از من به منزله جان است و ليكن تو فقط پسر من هستى.   اعلام الوری بأعلام الهدی صفحه 405

 يعقوب سراج گويد: بر حضرت صادق عليه السّلام وارد شدم در حالى كه بالاى سر حضرت موسى بن جعفر هنگامى كه در گهواره بود نشسته بود، و گويا با وى سخن ميگفت من در جاى خود توقف كردم تا حضرت فارغ شد و سپس فرمود: نزديك مولايت برويد و بر وى سلام كنيد.
گويد: من نزديك رفتم و سلام عرض كردم، وى با زبان فصيحى سلام مرا بر گردانيد و بعد فرمود: نام دخترت را تغيير بده زيرا خداوند اين اسم را مبغوض ميدارد، راوى گويد: من نام دخترم را حميراء گذاشته بودم ، امام صادق عليه السّلام فرمود: از فرمان وى اطاعت كن تا گمراه نگردى، من نيز نام وى برگردانيدم‏.   اعلام الوری بأعلام الهدی صفحه 406

 اسحاق بن جعفر گويد : من روزى خدمت پدرم بودم، در اين هنگام عمر ابن علي گفت: قربانت گردم تكليف ما و مردم پس از شما چيست و امام ما كدام است؟
فرمود: كسى كه اكنون دو جامه زرد در بر كرده و دو گيسوان آويخته و اينك وارد خواهد شد امام تو خواهد بود، راوى گفت: در اين وقت دو كف دست ظاهر شد و در را باز كرد و وارد اطاق شد ، مشاهده كرديم وى موسى بن جعفر است در حالى كه كودك بود و دو جامه زرد هم در بر داشت.     اعلام الوری بأعلام الهدی صفحه 406

علي بن جعفر گويد: از پدرم شنيدم به گروهى از اصحاب و خواص در باره موسى وصيت ميكرد و ميفرمود: وى افضل فرزندان من و بهترين فردى است كه پس از من جاى من خواهد نشست و او براى تمام مردم از طرف خداوند حجت است.
از اين گونه روايات كه در باره نصوص امامت حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام وارد شده زياد است.     اعلام الوری بأعلام الهدی صفحه 407

المناقب لابن شهر آشوب عن صَفوانِ الجَمّالِ : سَألتُ أبا عَبدِ اللّه ِ عليه السلام عَن صاحِبِ هذا الأمرِ ، فَقالَ : صاحبُ هذا الأمرِ لا يَلْهو و لا يَلْعبُ . فأقْبَلَ موسى بنُ جعفرٍ و هُو صغيرٌ و مَعهُ عَناقٌ مكّيّة و هُو يقولُ لها : اسجُدي لربِّكِ ، فأخَذَهُ أبو عبدِ اللّه ِ فضَمَّهُ إلَيهِ و قالَ : بأبي و اُمّي ، لا يَلْهو و لا يَلْعبُ  .المناقب لابن شهر آشوب ( ـ به نقل از صفوان جمّال ـ ) : از امام صادق عليه السلام درباره دارنده اين منصب (امامت ) سؤال كردم . حضرت فرمود : دارنده اين مقام، به لهو و لعب نمى پردازد. در اين هنگام موسى بن جعفر، كه كودكى بود ، وارد شد در حالى كه ماده بزغاله اى مكّى با خود داشت و به او مى گفت : پروردگارت را سجده كن! ابو عبد اللّه او را گرفت و در آغوش كشيد و فرمود: پدر و مادرم فدايش كه اهل لهو و لعب نيست. المناقب لابن شهرآشوب : ۴ / ۳۱۷ ؛ میزان الحکمة جلد 1 صفحه 348

جهت دریافت حدیث هفته برروی اشتراک خبرنامه کلیک کنید.


نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

 عضویت در کانال ارسال حدیث در نرم افزار تلگرام

http://telegram.me/ahadithshia

@ahadithshia

ورود اعضاء

لو گوی ما

لینک به وب سایت احادیث

حاضرین سایت

ما 86 مهمان آنلاین داریم
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
علت دفن شبانه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
  علل الشرائع عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَسَدِيِّ... ادامه مطلب...
نامگذاری حضرت محسن (علیه السلام) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي الْعِدَّةُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ... ادامه مطلب...
فرمایشات امیرالمومنین (علیه السلام) بعد از خاکسپاری حضرت زهرا (سلام الله علیها)
سه شنبه, 23 دی 1399
 الكافي أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَفَعَهُ وَ أَحْمَدُ... ادامه مطلب...
دو رکن از دست رفته مولا امیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 23 دی 1399
 أمالي الصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ... ادامه مطلب...
حضرت زهرا (سلام الله علیها)اولین کسی که در میان اهل بیت(علیهم السلام) به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)ملحق شد
سه شنبه, 23 دی 1399
  الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ... ادامه مطلب...
اطاعت از اهلبیت (علیهم السلام) موجب {نظم شریعت و ملّت} و {امامت اهل بیت (علیهم السلام} جلوگیر از تفرقه
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
  وَإطَاعَتَنَا (در نسخه ی دیگر : وطَاعَتَنَا ) نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَ... ادامه مطلب...
اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد
یکشنبه, 27 اسفند 1396
  اُنس حضرت فاطمه علیها السلام با مادر ، پیش از تولّد 1-خديجه رضى اللّه... ادامه مطلب...
باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ بن موسى الرّضا- عليهما السّلام-
شنبه, 28 بهمن -2
    باب 66 (کتاب شریف عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ثواب زيارت امام علىّ... ادامه مطلب...
نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  نامه امام رضا (علیه السلام) به فرزندش امام جواد (علیه السلام) شیخ صدوق... ادامه مطلب...
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام)
دوشنبه, 14 اسفند 1396
فضّه ؛ خدمتگذار حضرت فاطمه (علیها السلام) حضرت فاطمه علیها السلام خدمتگذاری... ادامه مطلب...
شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ العسکری (علیهِما السلام)
چهارشنبه, 17 آذر 1395
    شمّه ای از اخلاق ، صفات و کرامات امام یازدهم ابو محمّد بن علیّ... ادامه مطلب...
مناقبت و شهادتنامه حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
  ماجراي تنبّه اسحق ‌بن‌ يعقوب كندي اسحق‌بن‌يعقوب‌كندي،... ادامه مطلب...
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)
شنبه, 06 آذر 1395
صلوات بر حجج طاهره عليهم السلام (از زبان امام حسن عسکری (علیه السلام)   ... ادامه مطلب...
حکمت نامه امام حسین (علیه السلام)
جمعه, 09 مهر 1395
ويژگىِ عاقل نزهة الناظرـ از امام حسين عليه السلام ـ : چون پيشامد سختى بر عاقل... ادامه مطلب...
سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام)
سه شنبه, 25 آذر 1399
  سبب بی مهری برخی از اصحاب پیامبر با علی (علیه السلام) خلیل بن احمد از... ادامه مطلب...
ردّالشمس یکی از فضائل مولاامیرالمومنین (علیه السلام)
سه شنبه, 28 خرداد 1398
پانزدهم شوال سالروز به وقوع پیوستن رد الشمس برای مولا امیرالمومنین (علیه... ادامه مطلب...
برخاستن براى تعظيم شنيدن اسم مبارك حضرت مهدی (علیه السلام)
پنجشنبه, 27 اردیبهشت 1397
  [تعظيم شنيدن اسم مبارك] 6 نجمة ايضا ششمين تكليف عباد،برخاستن براى تعظيم... ادامه مطلب...
زيارت امام حسین عليه السلام در روز اربعين ، به روايت صفوان جمّال
دوشنبه, 08 آبان 1396
  زِيارَةُ الأَربَعينَ بِرِوايَةِ صَفوانَ الجَمّالِ 3273.تهذيب الأحكام عن... ادامه مطلب...
زيارت حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در روز بیستم ماه صفر (اربعین) توسط جابر بن عبد اللّه انصارى {بانضمام متن زیارت}
جمعه, 05 آبان 1396
  زِيارَةُ جابِرِ بنِ عَبدِ اللّه ِ الأَنصارِيِّ 3275.مصباح الزائر عن عطا :... ادامه مطلب...
متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم
شنبه, 28 بهمن -2
  متن كامل خطبه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در غدير خم بسم الله... ادامه مطلب...
در سوگ امیر مومنان حضرت علی (علیه السلام)
شنبه, 28 بهمن -2
پس از شهادت امام (علیه السلام)، حسن بن علی (علیه السلام) به خطبه ایستاد وخدا را... ادامه مطلب...
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)
سه شنبه, 23 خرداد 1396
خطبه امام حسن مجتبی (علیه السلام) بعد از شهادت امام امیرالمومنین حضرت علی... ادامه مطلب...
حَبْلِ اللَّهِ کیانند ؟؟!!
دوشنبه, 12 آبان 1399
  آیه 103 سوره آل عمران وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا... ادامه مطلب...
نشانه‌ های مؤمن راستین
شنبه, 28 بهمن -2
نشانه‌ های مؤمن راستین نمازهای شبانه‌ روزی ما دو قسم است: فرائض و نوافل.... ادامه مطلب...
زیارت اربعین از نشانه های مومن است
شنبه, 28 بهمن -2
در التهذیب از ابا محمد العسکری (علیه السلام) روایت شده که فرمود : وَ رُوِیَ... ادامه مطلب...
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام)
چهارشنبه, 16 مهر 1399
دعای حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) برای زائران امام حسین (علیه السلام) وَ... ادامه مطلب...
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات
شنبه, 25 اردیبهشت 1395
جوانى حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) هنگام ظهور و پاسخ به شبهات  ... ادامه مطلب...
طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات
چهارشنبه, 22 اردیبهشت 1395
  طول عمر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و پاسخ به شبهات بدان شبهۀ... ادامه مطلب...