gototopgototop

خداوندا از امتحانات سخت به تو پناه می بریم

میانگین امتیار کاربران: / 33
ضعیفعالی 

امتحان یعنی آشکار شدن استعدادها ، تا سعادتها و شقاوتها ظاهر شود جهنمی و بهشتی شدن معلوم گردد ، تمام اینها در آیات کثیره از قرآن مجید ذکر شده است لذا امیرالمومنین (ع) در یکی از خطبه هایش میفرماید : کسی نگوید خدایا مرا امتحان نکن چون سنت قطعی الهی است که باید امتحان کند ، بلکه بگوید خدایا ما از امتحانات سختی که در آن درمی مانیم به تو پناهنده می شویم.   فرازهایی از خطبه های نماز جمعه صفحه 100