gototopgototop

وصایا و مواعظ امیرالمومنین (ع)

میانگین امتیار کاربران: / 29
ضعیفعالی 

از مرگ گریزی نیست : مولا امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : همه از مرگ فرار می کنند ولی عاقبت به آن می رسند.هرکس سعی می کند نمیرد ولی فایده ندارد و عاقبتِ این زندگی مرگ است ، می بینید تا یک بیماری پیش می آید ، چطور دنبال طبیب و دارو می دویم اما آخر در همین جنگ و گُریز ، گرگ اجل گلویمان را میفشارد.

سفارش علی (ع) ، شرک نَوَرزید : ( و اما وصیتی الیکم فالله لاتشرکوا به شیئا ) اما نخستین سفارش من به شما این است که به خدا شرک نَوَرزید ، تنها خدا را بپرستید ، حیات از خدا موت هم از خدا ، رزق از خدا و همه چیز از خدا ، از غیر خدا کاری ساخته نیست ، پس چرا برای خدا شرک بِوَرزید ؟ خضوع و خشوع تنها برای خدا باشد ، غیر خدا را نپرستید ، هوای نفس را کنار بگذارید و برای میل خودتان کار نکنید ، مثل خود علی (ع) باشید.

از علی (ع) آموز اخلاص عمل : مکرر شنیده اید وقتی عمروبن عبدود را با ضربه ای که علی (ع) زد انداخت و روی سینه اش نشست تا سَرِ آن شجاع روزگار و پهلوان نامدار را جدا سازد ، آب دهان بر صورت مبارکش انداخت ، علی (ع) برخاست و مقداری راه رفت آن وقت بازگشت و سر او را جدا کرد.

پس از آنکه علت این کار را از او پرسیدند ، فرمود او مرا به خشم آورد ، ترسیدم اگر در آن وقت سرش را جدا سازم ، برای هوای نفسم باشد.آری ، علی (ع) مرد اخلاص است ، تا این حد مواظب است که شرک نَوَرزَد ، میل خودش را در عبادت دخالت ندهد.

اگر کسی کاری بکند تا مردم ببینند یا بشنوند و به او بارک الله بگویند ، این شرک است ، ریاء و سمعه است.

 اصول دین { بخش امامت ، از تالیفات شهید دستغیب (ره) } صفحه 692 الی 693